icons top

Een ondernemingsraad (OR) overlegt namens het personeel met de directie van een onderneming over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Op deze site vind je de contactgegevens van de ondernemingsraden van Ahold Nederland. Ook wordt hier een beeld geschetst van de verschillende OR’en die een sterke schakel zijn in hoe de Medezeggenschap van Ahold in NL wordt vormgegeven. Daarnaast kun je ook lezen hoe jij lid van de OR zou kunnen worden.