icons top

De ondernemingsraad (OR) is er in eerste instantie om de achterban te vertegenwoordigen. De achterban van de OR is het personeel van de organisatie. De leden van de OR zijn een vertegenwoordiging van alle werknemers in de organisatie en worden door de achterban gekozen.

De OR behartigt de belangen van het personeel. Het gaat hier niet om individuele belangen maar om zaken die het hele personeel of groepen personeelsleden aangaan.

Dat vertegenwoordigen van de achterban gebeurt in overleg met de directie. Daarvoor heeft OR overlegvergaderingen met de directie. Zij overleggen alles waarover zij het nodig vinden te overleggen en onderwerpen die bepaald zijn in de Wet op ondernemingsraden.

De OR heeft meer taken dan alleen het personeel vertegenwoordigen in het overleg. Zij hebben ook stimulerende taken zoals: 

  • Het bevorderen dat de arbeidsvoorwaarden en de CAO worden nageleefd. 
  • Het bevorderen dat er werkoverleg gevoerd wordt
  • Het bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden.
  • Het tegengaan van discriminatie.
  • Het bevorderen dat de organisatie oog houdt voor het millieu